pic

Nasze Laboratorium oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie:

– pomiarów czynników fizycznych
– badań substancji chemicznych i pyłów
– pomiarów hałasu w środowisku ogólnym

Zakres usług:

1. Pomiary środowiska pracy

  • Hałas na stanowisku pracy
  • Pomiary pyłów, substancji organicznych i nieorganicznych metodą filtracyjno-wagową
  • Pomiary czynników chemicznych
  • Pomiary drgań mechanicznych
  • Pomiary mikroklimatu
  • Pomiary oświetlenia

2. Pomiary w środowisku ogólnym

  • Pomiary hałasu emitowanego przez zakłady i instalacje przemysłowe

3. Pomiary pyłowo-gazowe

4. Analizy akustyczne

5. Usługi BHP

W ramach obsługi BHP współpracujemy z: