pic

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Użytkownicy (pracodawcy) urządzeń zasilanych energią elektryczną, naelektryzowanych lub magnesów stałych, które w trakcie użytkowania emitują pole elektromagnetyczne, zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa, do oceny poziomu narażenia na pola elektromagnetyczne w przestrzeni pracy osób pracujących i potencjalnie narażonych. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego, na które składają się pomiary natężenia składowej elektrycznej i składowej magnetycznej (lub indukcji magnetycznej).

Pomiary polegają na wyznaczeniu stref ochronnych wokół pierwotnych i wtórych źródeł pól elektromagnetycznych oraz na wyznaczeniu narażenia ogólnego pracownika i narażenia miejscowego kończyn.

Poszczególne grupy urządzeń, które podlegają tego typu pomiarom to:
– systemy elektroenergetyczne i elektryczna instalacja zasilająca
– telefony komórkowe, bezprzewodowe i urządzenia bezprzewodowe krótkiego zasięgu (WLAN, WiFi, bluetooth, itp.)
– stacje bazowe systemów telefonii komórkowej
– nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne (radio, telewizja, itp.)
– pojazdy elektryczne (pociągi, tramwaje, trolejbusy, metro)
– systemy antykradzieżowe oraz elektronicznej kontroli obiektów
– diatermie chirurgiczne
– diatermie fizykoterapeutyczne
– uządzenia do magnetoterapii
– skanery rezonansu magnetycznego
– urządzenia do spawania łukowego
– urządzenia do grzania dielektrycznego (suszenia lub zgrzewania)
– urządzenia do grzania indukcyjnego
– zgrzewarki rezystancyjne
– przemysłowe magnetyzatory i demagnetyzatory
– instalacje elektrolityczne
– przemysłowe piece, nagrzewnice i suszarki mikrofalowe
– spektrometry NMR T – – T T T MT
– urządzenia do wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych

Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.