pic

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie BHP:

  • Outsourcing BHP – przejęcie zadań i pełnienie funkcji służby BHP w zakładzie pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Ocena obciążenia statycznego metodą OWAS
  • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp
  • Instrukcje  BHP
  • Audyty BHP
  • Postępowania wypadkowe
  • Dofinansowania z ZUS
  • Ergonomia stanowisk pracy