pic

Wykonanie dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami , w tym dla potrzeb:

 • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy Prawo
  ochrony środowiska),
 • uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach),
 • uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy
  o odpadach).

Konsultacje oraz koordynowanie obowiązków realizowanych za pośrednictwem bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO, w tym:

 • związanych z rejestracją podmiotów w BDO (wytwórców odpadów, transportujących
  odpady, prowadzących recykling opakowań czy odpadów poużytkowych, itp.),
 • związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów oraz sporządzaniem sprawozdań
  o odpadach,
 • dotyczących wypełniania i rozliczania przez podmioty we własnym zakresie obowiązków
  związanych z wprowadzaniem na rynek krajowy: pojazdów, baterii i akumulatorów, sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego, opakowań i produktów w opakowaniach, produktów
  użytkowych.

Pośrednictwo w obrocie odpadami.