pic

Wykonanie dokumentacji z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym dla potrzeb:

  • uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu
    o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
  • dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu
    o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
  • przeglądów ekologicznych instalacji.