pic

Wykonanie opracowań akustycznych, w tym:

  • analiz i operatów akustycznych,
  • projektów ograniczenia hałasu,
  • modelowania rozprzestrzeniania hałasu,
  • ekspertyz w zakresie akustyki budowlanej,
  • obliczenia wymaganej izolacyjności akustycznej okien,
  • opracowań do certyfikacji akustycznej w zakresach: Pol’05, Hea’05, DGNB.